Stiahnuť 1. informáciu ako PDF

Harmonogram odborného programu

 • 21. 10. 2021 (štvrtok) od 15:00 h
 • 22. 10. 2021 (piatok) od 15:00 h
 • 23. 10. 2021 (sobota) od 09:00 h

Registrácia sa otvára 60 minút pred začiatkom odborného programu každý deň.
Je potrebné sa zaregistrovať po všetky dni trvania kongresu.
Podujatie je určené pre zdravotníckych pracovníkov.
Účasť pre všetkých je zdarma.

Hlavné témy

 • Slávnostné prednášky pozvaných mienkotvorných odborníkov
 • Krst publikácie Redukčná diéta
 • Štandardný diagnostický a terapeutický postup na komplexný manažment nadhmotnosti/obezity v dospelom veku 2021
 • Štandardný preventívny postup pre komplexnú starostlivosť o dospelých s nadhmotnosťou a obezitou s dôrazom na psychologický prístup 2021
 • Štandardný diagnostický a terapeutický postup pre chirurgickú liečbu obezity v dospelom veku 2021
 • Multidisciplinárny prístup v prevencii a liečbe obezity
 • Manažment ochorení asociovaných s obezitou
 • Novinky vo farmakoterapii obezity
 • Bariatrická/metabolická chirugia
 • Telemedicína v manažmente obezity
 • Sekcia prác PhD študentov