kongres SOA a obezitologicke dni 2020

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ctení priatelia,

dovoľte aby sme Vás informovali, že vzhľadom k zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii a sprísňovaniu s tým súvisiacich opatrení, rozhodol výbor Slovenskej obezitologickej asociácie a výbor Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti o zrušení prezenčnej formy blížiaceho sa 2. Kongresu Slovenskej obezitologickej asociácie a 18. Slovenských obezitologických dní s medzinárodnou účasťou, 23 a 24.10.2020 v hoteli Park, Dolný Kubín.

Veľmi nás táto situácia a absencia možnosti osobných stretnutí mrzí a ako čiastočnú náhradu a alternatívu budeme postupne prinášať vybrané prednášky kongresu formou online webinárov. Termíny webinárov sú nasledovné:

  1. 14.10. (streda), začiatok o 14,30 hod.
  2. 21.10.2020 (streda), začiatok o 14,30 hod.

Bližšie informácie o programe čoskoro pošleme znovu mailom, budú dostupné aj na www.obezitologickedni2020.sk, www.obesitas.sk, www.diaslovakia.sk. Webináre budú kreditované pre lekárov, farmaceutov, ako aj nelekárske profesie, súčasťou budú aj AD testy, ktoré Vám umožnia získať kredity navyše.

Pre jedného z účastníkov každého webinára, ktorý vyplní správne AD test máme pripravené prekvapenie v podobe Monografií Klinická obezitológia (Eds. Krahulec, Fábryová, Holéczy, Klimeš, 2013) a Diabezita: Diabetes a obezita, nerozlučné dvojičky (Eds. Fábryová, Holéczy, 2019).

Zároveň dúfame, že najbližšie mesiace prinesú pozitívnu zmenu a aj možnosť uskutočnenia spoločných odborných podujatí na aké sme zvyknutí.

Prajeme Vám všetkým najmä veľa zdravia a síl v tomto náročnom období.

S úctou

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD
Prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie,
Predsedníčka Obezitologickej sekcie SDS