Miesto: Aurelium
Dátum: 4.3.2021, začiatok o 18.00 hod.
Moderuje: Richard Fides
Partner podujatia: spoločnosť Medtronic Slovensko, s.r.o.
Organizátor: Grape PR, s.r.o. Bajkalská 22, Bratislava

Sledujte neformálnu diskusiu hostí na zaujímavé témy z oblasti zdravotníctva:
talkieozdravi.sk/live

Extrémna obezita je nielen medicínskym, ale aj sociálnym a ekonomickým problémom. Svojimi komplikáciami zhoršuje a významne ohrozuje život človeka. Pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu zomreli ročne na svete takmer 3 000 000 ľudí v dôsledku extrémnej nadváhy.1 Pandémia nového koronavírusu COVID-19 však spolu so staršou populáciou najviac zasiahla práve obéznych ľudí a ľudí s diabetom. Štatistiky neveštia nič dobré a nasvedčujú, že do roku 2030 bude obéznymi viac ako 50% Európanov. O tom, ako môže výrazný úbytok váhy pomôcť extrémne obéznym diabetikom žiť lepší život alebo dokonca zbaviť sa diabetu, sa budeme pri príležitosti dnešného Svetového dňa obezity rozprávať s:

 • doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., prednosta II. Chirurgickej kliniky SZU pri FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici
 • MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie
 • Pacientka – z publika

Posolstvá diskusie

 1. Extrémna obezita a diabetes mellitus 2. typu vedú k závažným zdravotným komplikáciám, ktorých liečba si vyžaduje enormné náklady (20% z celkových nákladov na zdravotníctvo)
 2. 90% pacientov s diabetes mellitus 2. typu má nadváhu alebo obezitu
 3. Bariatricko-metabolická chirurgia sa ukazuje ako účinná a dlhodobá liečba extrémnej obezity
 4. Až pri 70% pacientov môže po bariatricom zákroku dôjsť k vyliečeniu (remisii) diabetu
 5. Bariatria je vhodná pre cca 10% pacientov s diabetes mellitus 2. typu
 6. Redukcia/eliminácia zdravotných komplikácií spôsobených diabetom/extrémnou obezitou môže priniesť zdravotníckemu systému významnú dlhodobú úsporu finančných prostriedkov
 7. Bariatricko-metabolický zákrok sa vykonáva modernou mini-invazívnou laparoskopickou metódou
 8. Bariatricko-metabolická chirurgia je dostupná v špecializovaných centrách
 9. Nevyhnutnou súčasťou terapie je zmena myslenia a zdravý životný štýl