Slovensko patrí medzi krajiny s najvyššou mierou obezity v Európe, preto sa už šiesty rok prostredníctvom aktivít Slovenskej obezitologickej asociácie zapája do osvetových aktivít týkajúcich sa obezity a s ňou súvisiacich ochorení.

PROGRAM – Slovenský deň obezity, 24. marec 2021