SLOVENSKÁ ODBORNÁ OBEZITOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

Prezentácia – história OS SDS – „Kde sa nachádza slovenská obezitológia?“

  • Obezitologická sekcia Slovenskej diabetologickej spoločnosti (OS SDS) Slovenskej lekárskej spoločnosti, založená v priebehu 90 rokov, v roku 2002 získala štatút riadne organizovanej spoločnosti
  • Predsedovia: Prof. Beňo, Doc. Krahulec, MUDr. Fábryová, 7 členný výbor
  • OS SDS členom EASO a WOF
  • Organizuje Slovenské obezitologické dni každý rok t.č. sme už na XIII. ich pokračovaní (Nimnica, Vyhne, Dudince, Piešťany, Trnava)

Poslanie OS SDS

  • Odborná integrácia poznatkov
  • Postgraduálne zameranie
  • Podpora výskumu a publikácií
  • Zavedenie odporúčaní pre dg a th
  • Inštitucionálne pôsobenie (nppo)
  • Medzinárodné začlenenie, úzka spolupráca s čos (cecon 2017)