Prihláška do Obezitolotickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti

Obezitologická sekcia (OS) je odbornou sekciou Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS), ktorá je člnom Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS). Prihlášky  sa odosielajú na adresu Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorá vedie členskú evidenciu.

kód SDS – 06
kód OS SDS – 0698

Obezitologická sekcia má pracovné skupiny:
Pracovná skupina bariatrickej a metabolickej chirurgie
Pracovná skupina fyzickej aktivity
Pracovná skupina diétoterapie pri obezite
Referentky členskej evidencie SLS sú:
Eva Horváthová (vnútorná linka 118), horvathova@sls.sk
Veronika Spustová (vnútorná linka 118), spustova@sls.sk

Adresa pre zasielanie prihlášok:
Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
tel.: 00421 2 5263 5603, 5292 2017, 5292 2019
fax:  00421 2 5263 5611
e-mail: horvathova@sls.skspustova@sls.sk

K dispozícii sú 3 tlačivá, ktoré si môžete stiahnuť z tejto stránky www.obesitas.sk alebo zo stránky Slovenskej lekárskej spoločnosti: www.sls.sk

1) Prihláška za riadneho (individuálneho) člena s prílohami

2) Žiadosť riadneho (individuálneho) člena Slovenskej lekárskej spoločnosoti:
Rozšírenie členstva / Zrušenie členstva

3) Žiadosť riadneho (individuálneho člena Slovenskej lekárskej spoločnosti:
Aktualizácia osobných údajov