Prezentácia „Diétoterapia v manažmente obezity“ na stiahnutie

Otázky do testu

Aká strata telesnej hmotnosti vedie k významným klinickým benefitom u diabetikov 2. Typu?

 • a. 1-5 kg
 • b. 2-8 kg
 • c. 3-10 kg
 • d. 4-12 kg
 • e. 5-15 kg

2. Ktoré rizikové faktory sú väčšinou ovplyvnené poklesom telesnej hmotnosti u obéznych diabetikov 2. Typu?

 • a. HDL cholesterol
 • b. Triacylglyceroly
 • c. Glykémia
 • d. Hodnoty krvného tlaku
 • e. Všetko uvedené

3. Ako dlho trvá inicializačná liečba obezity ?

 • a. 3 mesiace
 • b. 4 mesiace
 • c. 5 mesiacov
 • d. 6mesiacov
 • e. 7 mesiacov

4. Ktoré sú najpoužívanejšie diétne intervencie?

 • a. Diéty s miernou redukciou kalorického príjmu (LCD)
 • b. Hladovky
 • c. Veľmi prísne reštrikčné diéty
 • d. Vegetariánske diéty
 • e. Diéty s redukciou bielkovín

5. Čo je najefektívnejšie v redukčných diétnych režimoch?

 • a. Vedenie diétoterapeutom v individuálnych sedeniach min 1x mesačne
 • b. Správna motivácia
 • c. Fyzická aktivita
 • d. Adherencia k diétnemu režimu
 • e. Všetko uvedené

6. Koľko predstavuje kalorická reštrikcia u diét s „ miernou redukciou energetického príjmu – LCD ?

 • a. 300 -500 kcal/deň
 • b. 400 – 800 kcal/deň
 • c. 500 – 1200 kcal/deň
 • d. 600-1300 kcal/deň
 • e. 700-1500/deň

7. Čo je zlatým pravidlom diétnej liečby diabetika?

 • a. Energetický príjem musí byť menší ako energetický výdaj
 • b. Hlavne veľa pohybu, príjem do 1500 kcal/deň
 • c. Liečba musí byť prispôsobené energetickému príjmu a hlavne obsahu sacharidov a ich rozdeleniu
 • d. Nemôže držať diétu, lebo riziko hypoglykémií je neúmerné
 • e. Žiadna odpove´d nie je správna

8. Aké uplatnenie majú veľmi prísne reštrikčné režimy u diabetikov 2. Typu?

 • a. Obmedzené
 • b. Časté použitie
 • c. Časté použitie, ale treba dohľad diétoterapeuta
 • d. Časté použitie, ale treba dohľad lekára
 • e. Žiadna odpoveď nie je správna

9. Ktoré sú vhodné diétne režimy na udržiavaciu fázu diétnej intervencie u diabetikov 2. Typu?

 • a. Diéty s nizkym obsahom bielkovín
 • b. Diéty s nízkym obsahom tukov
 • c. Diéty s nízkym obsahom sacharidov
 • d. Diéty vegetariánske
 • e. Mediteriánska diéta

10.  Čo je nutné sledovať počas redukčnej diéty u diabetika?

 • a. Glykemický profil
 • b. Ketolátky v moči
 • c. Hepatálne testy
 • d. Renálne parametre
 • e. Všetko uvedené

Správne odpovede: 1b, 2e, 3d, 4a, 5e, 6c, 7c, 8a, 9de, 10e