Stiahnite si prezentáciu „Klasifikácia, diagnostika, diferenciálna diagnostika, klinický obraz a manažment obezity“

Otázky do AD testu

1. Ktoré BMI charakterizuje pre obezitu III. stupňa a koľko takýchto dospelých pacientov máme na Slovensku?

 • a. BMI ≥ 40 kg/m2, viac ako 1 % dospelej populácie
 • b. BMI < 40 kg/m2, viac ako 10 dospelej populácie
 • c. BMI > 40 kg/m2, nemáme osoby s týmto BMI
 • d. BMI 30 – 35, 18,32 % dospelej populácie

2. Obezitu najviac charakterizuje:

 • a. konzumácia nízkotučných potravín
 • b. prevaha príjmu energie nad výdajom energie
 • c. konzumácia jedál bohatých na tuky
 • d. nízka telesná kondícia

3. Pre definovanie nadhmotnosti a obezity používame najčastejšie:

 • a. meranie obvodu pása
 • b. meranie pomeru pás/boky
 • c. Queteletov index
 • d. CT vyšetrenie

4. Do skupiny osôb s vysokým rizikom rozvoja nadhmotnosti a obezity nepatria:

 • a. deti obéznych rodičov
 • b. osoby užívajúce antipsychotiká
 • c. osoby, ktoré nedávno prestali fajčiť
 • d. nefajčiari

5. Viscerálne tukové tkanivo v súčasnosti považujeme:

 • a. za zásobáreň energie
 • b. za metabolicky aktívny orgán
 • c. za orgán bez vzťahu ku kardiometabolickým ochoreniam
 • d. za marker kardiometabolického rizika

6. Pre obéznych mužov je charakteristické zvýšenie podielu tukového tkaniva nad:

 • a. 10 %
 • b. 15 %
 • c. 20 %
 • d. 25 %

7. Abdominálna obezita je charakterizovaná:

 • a. kumuláciou tuku v oblasti stehien
 • b. kumuláciou tuku v oblasti bokov
 • c. kumuláciou tuku v oblasti brucha
 • d. kumuláciou tuku v oblasti ramien

8. Abdominálnu obezitu diagnostikujeme, ak je obvod pása:

 • a. u mužov nižší ako 94 cm a u žien nižší ako 80 cm
 • b. u mužov vyšší ako 94 cm a u žien vyšší ako 80 cm
 • c. u mužov nižší ako 102 cm a u žien nižší ako 88 cm
 • d. u mužov nižší ako 98 cm a u žien nižší ako 84 cm

9. Pacienti s abdominálnou obezitou majú typický lipidový profil:

 • a. vysoký HDL-cholesterol, nízke triacylglyceroly a vysoký LDL-cholesterol
 • b. vysoký HDL-cholesterol, vysoké triacylglyceroly a vysoký LDL-cholesterol
 • c. nízky HDL-cholesterol, vysoké triacylglyceroly a mierne zvýšený LDL-cholesterol, prítomné malé denzné LDL častice
 • d. nízky HDL-cholesterol, nízke triacylglyceroly a nízky LDL-cholesterol

10. Ktoré konštatovanie je správne:

 • a. obezita I. stupňa má stredne zvýšené riziko rozvoja komplikácií
 • b. obezita II. stupňa má mierne zvýšené riziko rozvoja komplikácií
 • c. obezita III. stupňa je spojená s minimálnym rizikom rozvoja komplikácií
 • d. nadhmotnosť nemá žiadne zvýšené riziko rozvoja komplikácií

11. Aké percento diabetikov 2. typu trpí nadhmotnosťou alebo obezitou:

 • a. 25 %
 • b. 50 %
 • c. 75 %
 • d. 90 %

12. Hraničná glykémia na lačno (FPG) je charakterizovaná:

 • a. glykémiou nalačno ≥ 7,0 mmol/l
 • b. glykémiou v druhej hodine po perorálnom podaní 75 g glukózy od ≥ 7,8 do < 11,1 mmol/l
 • c. glykémiou nalačno medzi 5,6 – 6,99 mmol/l
 • d. glykémiou kedykoľvek v priebehu dňa ≥ 11,1 mmol/l

13. Aká redukcia hmotnosti dokáže priaznivo ovplyvniť kardiometabolický rizikový profil?

 • a. 20 %
 • b. 50 %
 • c. 5 – 10 %
 • d. 100 %

14. Aké sú reálne ciele redukcie hmotnosti ?

 • a. pacient s BMI ≥ 27 < 30 kg/m2 – 5-10 %
 • b. pacient s BMI ≥ 27 < 30 kg/m2 viac ako 20 %
 • c. pacient s BMI ≥ 30 < 35 kg/m2 – 5-10 %
 • d. pacient s BMI ≥ 40 kg/m2 – 5-10 %

15. V manažmente obezity modifikácia životného štýlu predstavuje kombináciu:

 • a. diétnej, pohybovej a behaviorálnej liečby
 • b. diétnej a pohybovej liečby
 • c. diétnej a medikamentóznej liečby
 • d. diétnej, pohybovej liečby a bariatrickej-metabolickej chirurgie

16. Základným princípom diétnej liečby obezity je:

 • a. negatívna energetická bilancia
 • b. znížený príjem sacharidov na úkor bielkovín
 • c. znížený príjem tukov a zvýšený príjem komplexných saacharidov
 • d. všetko uvedené

17. Najčastejšie indikovanou redukčnou diétou je:

 • a. hladovka
 • b. diéta s energetickým obsahom 5 – 5,8 MJ (1200 – 1 400 kcal) pre ženy a 6,8 MJ (1 600 kcal) pre mužov s ľahkou fyzickou aktivitou
 • c. nízkokalorická diéta s energetickým obsahom 3,4 – 5 MJ (800 – 1200 kcal)/deň
 • d. veľmi prísna nízkoenergetická diéta s energetickým obsahom pod 3,4 MJ(800 kcal), najčastejšie v rozmedzí 1,7 – 2,5 MJ (400-600 kcal)

18. Bezpečná medikamentózna antiobezitická liečba:

 • a. je účinnou náhradou diétnych opatrení
 • b. je náhradou režimových opatrení
 • c. nezvyšuje šancu klinicky významnej redukcie hmotnosti
 • d. uplatňuje sa vždy spolu s diétnymi, režimovým opatreniami, a behaviorálnou terapiou

19. V EÚ máme schválené na chronický manažment obezity nasledovné medikamenty:

 • a. orlistat, lorcaserín, phentermín/topiramát ER, naltrexon SR/bupropión SR, liraglutid 3.0 mg
 • b. orlistat, lorcaserín, phentermín/topiramát ER
 • c. orlistat, phentermín, naltrexon SR/bupropión SR
 • d. orlistat, naltrexon SR/bupropión SR, liraglutid 3.0 mg

20. Chirurgickú liečbu obezity zvažujeme:

 • a. u pacientov psychiatricky liečených
 • b. u tých, ktorí nevedia sami schudnúť
 • c. u morbídne obéznych pacientov
 • d. u každého obézneho pacienta

Správne odpovede: 1a, 2b, 3c, 4d, 5b, 6d, 7c, 8b, 9c, 10a, 11d, 12c, 13c, 14a, 15a, 16a, 17b, 18d, 19d, 20c