Obezita – chronická choroba s mnohopočetnými rizikami a nové možnosti farmakoterapie obezity

Otvoriť ako .pdf