Via practica je odborný časopis pre lekárov prvého kontaktu – všeobecných lekárov a internistov, ako aj širšiu medicínsku verejnosť. Časopis je recenzovaný a prináša prakticky spracované aktuálne témy využiteľné v praxi lekárov a na získavanie prehľadu o vývoji v širokom spektre medicínskych odborov.

2017

5/2017 – Editoriál
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
4/2017 – Súčasné možnosti ovplyvnenia morfologických a funkčných vlastností bieleho a hnedého tukového tkaniva u pacientov s obezitou

Mgr. Zuzana Janáková, MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD., doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.
3/2017 – Obezita vo vyššom veku

Prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc., MUDr. Peter Mikus, PhD., PhDr. Eva Bajanová, PhD., MUDr. Eva Rajnohová

2016

5/2016 – Manažment nealkoholovej tukovej choroby pečene
Prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc., doc. MUDr. Mária Szántová, PhD., doc. MUDr. Martin Zima, PhD., PharmDr. Ľubica Slobodová
4/2016 – Diabezita, narastajúci medicínsky problém – diabetológ musí byť aj obezitológ
Doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc., MUDr. Daša Mesárošová, PhD.
2/2016 – Metabolické zmeny po bariatrických operáciách
MUDr. Pavol Holéczy, CSc., Mgr. Marek Bužga, PhD.

2015

4/2015 – Motivujme pacientov k pohybu: Význam pohybovej aktivity pre zdravie, prevenciu a liečbu obezity
MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., Mgr. Milan Sedliak, PhD., Mgr. Jozef Ukropec, PhD.
5/2015 – Pohybová aktivita „na mieru“: diagnostika, edukácia a individualizovaná preskripcia cvičenia
MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., MUDr. Ondrej Žiak, Mgr. Lucia Slobodová, PaedDr. Veronika Tirpáková, PhD., Mgr. Jozef Ukropec, PhD.