Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
dovoľujeme si Vás pozvať na účasť na 9. ročníku Stredoeurópskeho kongresu o obezite, organizovanom pod záštitou Európskej spoločnosti pre štúdium obezity (EASO), Univerzity Karlovej a Českej obezitologickej spoločnosti ČLS JEP, ktorý sa bude konať v hoteli Vienna House Diplomat v Prahe v dňoch 13. až 14. októbra 2023.

CECON 2023 – pozvánka

Česká obezitologická spoločnosť svojou podporou umožnila znížiť registračnú poplatky pre účastníkov z Českej či Slovenskej republiky na 2 000 Sk / 80 EUR. Členovia Českej obezitologickej spoločnosti mladší ako 40 rokov majú registráciu zadarmo. Redukované vstupné sa pri registrácii, po vyplnení štátnej príslušnosti, nastaví automaticky. O registrácii zadarmo je, v prípade účastníkov mladších ako 40 rokov, treba zažiadať (prosíme o zaslanie potvrdenia veku a členstva) na emailovej adrese kongresového sekretariátu cecon2023@guarant.cz do 31. 7. 2023.

Registrácia: https://www.cecon2023.org/registration/registration/

Príjem abstraktov: https://www.cecon2023.org/call-for-abstracts/