Prihláška za člena SOA

Prihlášku za riadneho (individuálneho) člena Slovenskej obezitologickej asociácie je možné odoslať online pomocou formulára alebo poštou vyplnení tlačiva (dostupné na stiahnutie nižšie) a odoslaním na v ňom uvedenú adresu.

Prihláška za člena SOA


Online prihláška

Osobné údaje

Adresa trvalého bydliska a kontakt

Adresa pracoviska a kontakt

Doplňujúce informácie

*Inej napr. Slovenská lekárnická komora, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek..), (uviesť úplný názov
*Číslo z registra komory

Prihláška

Prihlasujem sa za riadneho člena Slovenskej obezitologickej asociácie (ďalej aj ako „SOA“):

Ochrana proti SPAMu