Prihláška za člena SOA

Prihlášku za riadneho (individuálneho) člena Slovenskej obezitologickej asociácie je možné podať poštou vyplnením tlačiva (dostupné na stiahnutie nižšie) a odoslaním na v ňom uvedenú adresu.

Prihláška za člena SOA