MUDr. Viera Kissová, PhD
vedecká sekretárka

Tel.: 037/6545 230
Mail: kissovav@fnnitra.sk