• nižšie registračné poplatky na kongresoch a aktivitách organizovaných OS SDS
  • členstvo v EASO
  • členstvo vo WOF (World Obesity Federation)
  • prístup k aktuálnym informáciam v oblasti obezitológie