Obezita ohrozuje pečeň rovnako ako alkohol. Upozorňuje Slovenská obezitologická asociácia (SOA) pri príležitosti Svetového dňa obezity (World Obesity Day), ktorý sa každoročne koná 4. marca. V spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou (SLeK) podporuje realizáciu skríningových vyšetrení v lekárňach, zameraných nielen na samotnú (pre)obezitu, ale aj na ochorenia pečene.

Obezita je chronické, recidivujúce a progredujúce ochorenie s vysokou prevalenciou na celom svete. Najnovšie údaje hovoria o 2 miliardách dospelých osôb s nadhmotnosťou/obezitou, o 800 miliónoch s obezitou a 250 miliónoch obéznych detí na celom svete. Na Slovensku má nadhmotnosť 60 – 70 % populácie v produktívnom veku, obezitou trpí 25 %.

Obezitológovia hovoria o pandémii a zhodujú sa, že v manažmente obezity a jej komorbidít je nevyhnutný multidisciplinárny prístup. Liečba obezity by mala byť tímovou prácou lekára prvého kontaktu, špecialistov, chirurgov, no zahŕňa aj nutričných terapeutov, trénerov, psychológov, farmaceutov a ďalších odborníkov.

Tlačová správa: Svetový deň obezity: Obezita a ochorenia pečene sú spojené nádoby. Základné merania vám poskytnú v lekárni.