„JESŤ, TO JE NEVYHNUTNOSŤ,
ALE SPRÁVNE JESŤ, TO JE UMENIE.“
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD (1613 – 1680)

Slovenská obezitologická asociácia tento rok podporila vydanie Odporúčaní pre stravovanie a výživu u dospelých, ktoré boli Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky prijaté ako Štandardné postupy na výkon prevencie, a to všeobecná časť v roku 2021 a špeciálna časť v roku 2022.

Autormi štandardov sú významní členovia Slovenskej obezitologickej asociácie: doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc., MPH doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc., MPH doc. MUDr. Adela Penesová, PhD. a ďalší odborníci v oblastí stravovania a výživy, a to prof. Ing. Jozef Golian, Dr. a MUDr. Jana Babjaková, PhD., MPH.

Ide o Odporúčania založené na potravinových skupinách (tzv. Food-based Dietary Guidelines), pričom sa opierajú o vedecky podložené informácie a stanoviská o vzťahu jednotlivých živín a výživy k zdraviu.

Zdraviu prospešné stravovanie je nevyhnutnou súčasťou prevencie obezity a udržiavania si optimálnej telesnej hmotnosti. Publikácia je určená pre odbornú verejnosť a je vhodná aj ako študijný materiál pre študentov zdravotníckych aj nezdravotníckych odborov. Aktuálne autori pokračujú v príprave vizuálnych materiálov za účelom implementovať Odporúčania do reálnej klinickej praxe a bežného života ľudí.

Publikácia vyšla v nakladateľstve Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o v marci 2023.
Odborné knižné dielo v rozsahu 216 strán, formát A4, mäkká väzba, je možné objednať si v nakladateľstve, kontakt: v.hudak@raabe.sk

Orientačná cena je 15 euro + poštovné a balné