Aktuálne podujatia
Informácie o pripravovaných podujatiach

Čítať viac

Odborné projekty
Publikované články najmä pre odbornú verejnosť

Čítať viac

Pre pacientov
Sekcia venovaná pacientom a laickej verejnosti

Čítať viac

Naše poslanie | Slovenská obezitologická asociácia

Činnosť Slovenskej obezitologickej asociácie (SOA) je zameraná na odbornú integráciu poznatkov z obezitológie, postgraduálne vzdelávanie, podporu výskumu a publikácií v oblasti obezity, zavedenie odporúčaní pre diagnostiku a terapiu, inštitucionálne pôsobenie a medzinárodné začlenenie spoločnosti.

SOA je aktívnym členom EASO (European Association for the Study of Obesity - Európska asociácia pre štúdium obezity) a taktiež aktívnym členom WOF (/World Obesity Federation).

SOA úzko spolupracuje s Českou obezitologickou spoločnosťou. Aktívne sa podieľala na príprave 5th CECON (Central European Congress on Obesity) v roku 2015 v Budapešti. SOA každoročne organizuje v novembri Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou. SOA pripravuje v Bratislave v hoteli Crowne Plaza v poradí šiesty CECON spolu s XV. Slovenskými obezitologickými dňami.

V máji 2016 sa podieľala na príprave 1. Slovenského dňa obezity v rámci 1. Európskeho dňa obezity a 20.5.2017 plánuje bohaté aktivity v rámci 2. Slovenského dňa obezity.