Kontakty na obezitologické ambulancie pre dospelých, detské obezitologické ambulancie a ambulancie bariatrickej/metabolickej chirurgie

Preskočiť na:
Bratislava Trnava Nitra Martin Banská Bystrica Košice


Bratislava

Interná a diabetologická ambulancia
Biomedicínske centrum Slovenskej Akadémie vied

Lekári
MUDr. Adela Penesova, PhD e-mail: adela.penesova@savba.sk
doc. MUDr. Peter Minárik, PhD e-mail:   peterminarik57@gmail.com

Zdravotné sestry
Emília Varečková email: emiliavareckova3@gmail.com
Mgr. Renáta Kučerová  email:kucerovarenata1@gmail.com

Kontakt
Ordinačné hodiny vyhradené pre manažment obezity: utorok 8:00 – 13:00 hod
Objednávanie pacientov telefonicky: 02 322 95 014 (ambulancia), 02 322 95 245

Adresa
Pavilón lekárskych vied, prízemia blok „C“
Dúbravská cesta 9,
84505 Bratislava 4

MetabolKLINIK s.r.o.
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy

Lekár
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Zdravotná sestra: Zdenka Uliášová

Kontakt
ambulancia@metabolklinik.sk
Objednávanie pacientov telefonicky 0949 010 338

Adresa
Cukrová 3,
811 08 Bratislava


Trnava

Ambulancia pre diabetológiu, poruchy metabolizmu a výživy

Lekár
MUDr. Jozef Lacka, PhD. MBA

Kontakt
Objednávanie pacientov mailom: diabetologiatrnava@gmail.com

Adresa
Trhová 4, 917 01  Trnava

Ambulancia bariatrickej/metabolickej chirurgie

Lekár
MUDr. Igor Keher igor.keher@fntt.sk

Kontakt
Objednávanie pacientov 033 5938817 (890)

Adresa
Fakultná nemocnica Trnava,
Chirurgická klinika,
Andreja Žarnova 11, Trnava


Nitra

DiaInt ambulancia a Centrum liečebnej výživy

Lekár
MUDr. Viera Kissová, PhD, MPH

Kontakt
Objednávanie pacientov telefonicky 0950 518 988

Adresa
PK Rázusova, Rázusova 16, 94901 Nitra


Martin

Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy

Lekár
MUDr. Dana Prídavková, PhD.

Zdravotná sestra
Mária Beblová

Kontakt
Ordinačné hodiny vyhradené pre manažment obezity: utorok, 11.00-13.00
Objednávanie pacientov telefonicky 043 4203 583

Adresa
I. interná klinika UNM,
Kollárova 2,
03601 Martin


Banská Bystrica

Ambulancia bariatrickej/metabolickej chirurgie

Kontakt
doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.
MUDr. Matej Štiastny

Kontakt
Ordinačné hodiny: štvrtok MUDr. Matej Štiastny 8,00 – 15,00 hod.
piatok doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD. 8,00 – 15,00 hod.

Objednávanie pacientov telefonicky 048 441 3015 7,00 – 8,00 a po 14,00 hod.

Adresa
Všeobecná chirurgická ambulancia v Rooseveltovej nemocnici – blok B1 – 5.p.


Košice

Centrum pre liečbu obezity LF UPJŠ,
Medical group Košice s.r.o.,

Kontakt
MUDr. Ivan Majerčák

Kontakt
Ordinačné hodiny: pondelok – štvrtok 15,00-18,30 hod.
Objednávanie pacientov telefonicky – SMS poslať 0907 909091
ambulancia@medicalgroup.sk (uviesť meno, dátum narodenia, spätné telefónne číslo, liečba obezity)

www.medicalgroup.sk

Adresa
Mudroňova 29, 04001 Košice
prízemie číslo dverí 108

Ambulancia bariatrickej/metabolickej chirurgie

Lekári
MUDr. Andrej Vrzgula PhD. andrej.vrzgula@nke.agel.sk
MUDr. Martin Múdry  martin.mudry@nke.agel.sk
MUDr. Tomáš Vasilenko PhD. tomas.vasilenko@nke.agel.sk
MUDr .Igor Liberko PhD. EMBA  igor.liberko@nke.agel.sk

Zdravotná sestra
Bc. Ingrid Kuľhová  ingrid.kulhova@nke.agel.sk

Kontakt
Ordinačné hodiny: piatok 8,00 – 13,00 hod.
Objednávanie pacientov telefonicky 055 7234516

www.nemocnicasaca.sk

Adresa
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Lúčna 57, 04015, Košice – Šaca,
2.poschodie monobloku

Škola obezity (detská obezita)

Lekár
Prof. MUDr. Schusterová Ingrid, PhD

Kontakt
Ordinačné hodiny pre manažment obezity: štvrtok 7,00 – 15,00 hod.
Objednávanie pacientov telefonicky 0908 242 494
Kontaktná osoba: PhDr. Kurcinová Hedviga – koordinátorka programu
skolaobezity@gmail.com

Adresa
Ambulancia preventívnej kardiológie,
Detská fakultná nemocnica,
Trieda SNP 1, 040-11 Košice