Kedy & kde

Prezenčná forma
20. – 21. 10. 2023
Hotel PARK****
Radlinského 21, Dolný Kubín (mapa)

Prvá informácia (PDF) Program kongresu (PDF) Zborník abstraktov
Aktualizované 26.11.2023

Web stránky podujatia: obezitologickedni2023.sk

Dôležité termíny

3.9.2023 posledný termín na elektronické prihlásenie abstraktov
11.9.2023 oznámenie o akceptácii práce autorom
17.9.2023 posledný termín na prihlásenie a úhradu zvýhodneného účastníckeho poplatku
6.10.2023 posledný termín na prihlásenie ubytovania

Kreditové hodnotenie

Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a účastníkom budú po skončení podujatia zaslané potvrdenia s kreditovým hodnotením. Kongres je určený pre všetkých odborníkov z oblasti prevencie a terapie obezity a s ňou spojených ochorení.

Ubytovanie a strava

Účastníci si môžu rezervovať ubytovanie a stravu prostredníctvom komplexného prihlasovacieho formulára, ktorý je spolu s cenníkom dostupný na stránke www.obezitologickedni2023.sk

Témy kongresu

 • Slávnostné prednášky pozvaných mienkotvorných odborníkov
 • Slávnostná Sečanského prednáška
 • Cena doc. MUDr. Borisa Krahulca, CSc.
 • Krst knihy „Klinická obezitológia 2023“
 • Vybrané prednášky z Európskeho obezitologického kongresu 2023
 • Úloha a význam multidisciplinárneho manažmentu obezity v spojení s efektívnou farmakoterapiou a bariatrickou/metabolickou chirurgiou
 • Metabolická flexibilita – význam klastrovania fenotypov obezity
 • Skríning MAFLD na Slovensku – priebežné výsledky štúdie Sirius
 • Nové odporúčania o manažmente pre-obezity a obezity
 • Od obezity k rakovine – sila dôkazov vo svetle medicíny dôkazov
 • Úloha nezdravotníckych odborníkov v prevencii a liečbe obezity
 • Pacient ako najdôležitejšia súčasť manažmentu obezity
 • Novinky vo farmakoterapii obezity/diabezity
 • Cena inaktivity v manažmente pre-obezity/obezity
 • Výskum v obezitológii