Kongres je určený pre všetkých odborníkov aktívne sa venujúcim prevencii a liečbe obezity a s ňou spojených ochorení.

Pozvánka – 6. kongres SOA a Slovenské obezitologické dni 2024

25. – 26. 10. 2024
Hotel Elizabeth****
Ul. Gen. M. R. Štefánika 2
Trenčín [ mapa / navigácia ]

www.obezitologickedni2024.sk
www.obesitas.sk


Témy kongresu

Slávnostné prednášky pozvaných mienkotvorných odborníkov

Slávnostná Sečanského prednáška

Slávnostná Krahulcova prednáška

Kľúčové témy z Európskeho obezitologického kongresu 2024

Multidisciplinárny manažment obezity – spojenie efektívnej farmakoterapie a metabolickej chirurgie

Kardiovaskulárne, renálne a metabolické komorbidity obezity

Mapa obezity a steatózy pečene na Slovensku MASLD – skrining, diagnostika a liečba

Praktické odporúčania pre diagnostiku a liečbu MASLD

Od obezity k rakovine: karcinóm pažeráka a žalúdka

Pediatrická starostlivosť o deti a adolescentov žijúcich s (pre)obezitou

Psychologická a psychiatrická intervencia u pacientov žijúcich s (pre)obezitou

Úloha nezdravotníckych odborníkov v prevencii a liečbe jedincov s (pre)obezitou

Pacient ako najdôležitejšia súčasť komplexného manažmentu obezity – občianske združenie PLNO

Sarkopenická obezita a pravidelné cvičenie

Novinky vo farmakoterapii (pre)obezity


PREZIDENTKA KONGRESU

doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH

VICEPREZIDENT KONGRESU

doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc., MPH

VEDECKÝ SEKRETÁR KONGRESU

Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH
doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc., MPH
predsedovia organizačného výboru
doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA
doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
MUDr. Kamila Ivanová, MPH
MUDr. Viera Kissová, PhD.
MUDr. Jozef Lacka, CSc.
MUDr. Peter Makara, MPH
doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc., MPH
prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD., MHA
doc. MUDr. Adela Penesová, PhD.
doc. MUDr. Dana Prídavková, PhD.
prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.

PROGRAMOVÝ VÝBOR

doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH
Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.
predsedovia vedeckého programového výboru
doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.
RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc.
Ing. arch. Radoslav Herda
doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
MUDr. Kamila Ivanová, MPH
MUDr. Viera Kissová, PhD.
MUDr. Peter Makara, MPH
doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.
doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc., MPH
doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc., MPH
prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD., MHA
doc. MUDr. Adela Penesová, PhD.
doc. MUDr. Dana Prídavková, PhD.
MUDr. Marek Rác, PhD.
doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
doc. MUDr. Juraj Staník, PhD.
doc. MUDr Daniela Staníková, PhD.
PhDr. Eva Szabóová
prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.