Činnosť Obezitologickej sekcie SDS (OS SDS) je zameraná na odbornú integráciu poznatkov z obezitológie, postgraduálne vzdelávanie, podporu výskumu a publikácií v oblasti obezity, zavedenie odporúčaní pre diagnostiku a terapiu, inštitucionálne pôsobenie a medzinárodné začlenenie spoločnosti.

OS SDS je aktívnym členom EASO (European Association for the Study of Obesity – Európska asociácia pre štúdium obezity) a taktiež aktívnym členom WOF (/World Obesity Federation).

OS SDS úzko spolupracuje s Českou obezitologickou spoločnosťou. Aktívne sa podieľala na príprave 5th CECON (Central European Congress on Obesity) v roku 2015 v Budapešti. OS SDS každoročne organizuje v novembri Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou (XIV.SOD sa budú konať 4. a 5..11.2016 v Trnave, Holiday Inn). 5-7.10.2017 OS SDS pripravuje v Bratislave v hoteli Crowne Plaza v poradí šiesty CECON spolu s XV. Slovenskými obezitologickými dňami.

V máji 2016 sa podieľala na príprave 1. Slovenského dňa obezity v rámci 1. Európskeho dňa obezity a 20.5.2017 plánuje bohaté aktivity v rámci 2. Slovenského dňa obezity.