Výročný kongres Stredoeurópskej asociácie diabetikov (CEDA) v roku 2024 sa bude konať v Palerme v Taliansku 6. – 8. júna 2024.

Navštívte špeciálnu webovú stránku ceda2024.com. Nájdete tu všetky podrobnosti týkajúce sa:

  • Medzinárodná fakulta
  • Vedecký program
  • Podanie abstraktu
  • Online registrácia
  • Miesto konania kongresu

CEDA ponúka 30 cestovných grantov v hodnote 500 eur najlepším abstraktom predloženým mladými európskymi vedcami, ktorí nie sú starší ako 40 rokov a ktorí nemajú nárok na iné formy podpory.