Celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity pod záštitou ÚVZ SR Súťaž organizuje RÚVZ Banská Bystrica v spolupráci s RÚVZ v SR v rámci programu CINDI.

Vedeli ste, že?

  1. Každý rok 1 milión ľudí zomrie na príčiny spojené s nedostatkom pohybu
  2. Viac ako 70% adolescentov nespĺňa minimálne odporúčania pohybovej aktivity
  3. Predpokladá sa, že viac ako 1/3 dospelých nie je dostatočne aktívna

Cieľom kampane je povzbudiť čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie. Vyberajte si aktivity podľa Vašej aktuálnej fyzickej zdatnosti, zdravotného stavu a s prihliadnutím na epidemickú situáciu. Ak začínate, pohyb si môžete rozdeliť do viacerých častí počas dňa, napr. 3-krát po 10 minút. Účastníci v uplynulých ročníkoch významne zvýšili svoju pohybovú aktivitu, mnohí z nich zhodili nadbytočné kilogramy a väčšina z nich sa vďaka pravidelnému pohybu začala cítiť lepšie.

V priebehu trvania kampane si zaznamenávajte všetky Vaše pohybové aktivity a ich trvanie, ktoré vykonáte vo Vašom voľnom čase. Po ukončení kampane, najneskôr do 8.8.2021, odošlite Váš dôsledne vyplnený účastnícky list prostredníctvom online formulára, e-mailom alebo poštou na adresy uvedené nižšie. Účastnícky list odošlite iba raz so všetkými údajmi o Vašej fyzickej aktivite počas celého trvania kampane. Online formulár, účastnícky list a ostatné informácie nájdete na stránkach www.uvzsr.sk, www.vzbb.sk, www stránky RÚVZ v SR.

Zapojiť do kampane sa môže každý bez rozdielov. Po ukončení kampane budú z účastníkov vyžrebovaní 10-ti výhercovia darčekových poukážok na nákup športových potrieb a personalizovaných jedálničkov. Podmienkou na zaradenie do žrebovania je vykonávanie fyzickej aktivity aspoň 150 minút strednej intenzity alebo 75 minút vysokej intenzity alebo adekvátnej časovej kombinácie týchto intenzít týždenne počas minimálne 4 týždňov.

Stiahnuť účastnícky list TU

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať:

tel. číslo: 0917 246 635, 0917 246 180
e-mail: poradna.zdravia@vzbb.sk
adresa: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica