Members of SOA (2014-2018)

MUDr. Fábryová Ľubomíra, PhD., president

E-mail: lfabryova@metabolklinik.sk

doc. MUDr. Holéczy Pavol, CSc., vice president

E-mail:

MUDr. Kissová Viera, PhD., scientific secretary

E-mail: kissovav@fnnitra.sk

doc. MUDr. Krahulec Boris, CSc., member

E-mail: boris.krahulec@sm.unb.sk

MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., member

E-mail: barbara.ukropcova@savba.sk

doc. MUDr. Martinka Emil, PhD., member

E-mail: martinka@nedu.sk

MUDr. Uličiansky Vladimír, member

E-mail: vladouli@centrum.sk