Stiahnite si prezentáciu „Pohybová aktivita v manažmente obezity“

1. Aká strata telesnej hmotnosti vedie k významným klinickým benefitom u diabetikov 2. Typu?

a. 1-5 kg
b. 2-8 kg
c. 3-10 kg
d. 4-12 kg
e. 5-15 kg

2. Ktoré rizikové faktory sú väčšinou ovplyvnené poklesom telesnej hmotnosti  u obéznych diabetikov 2. Typu?

a. HDL cholesterol
b. Triacylglyceroly
c. Glykémia
d. Hodnoty krvného tlaku
e. Všetko uvedené

3. Ako dlho trvá inicializačná liečba obezity ?

a. 3 mesiace
b. 4 mesiace
c. 5 mesiacov
d. 6mesiacov
e. 7 mesiacov

4. Ktoré sú najpoužívanejšie diétne intervencie?

a. Diéty s miernou redukciou kalorického príjmu (LCD)
b. Hladovky
c. Veľmi prísne reštrikčné diéty
d. Vegetariánske diéty
e. Diéty s redukciou bielkovín

5. Čo je najefektívnejšie v redukčných diétnych režimoch?

a. Vedenie diétoterapeutom v individuálnych sedeniach min 1x mesačne
b. Správna motivácia
c. Fyzická aktivita
d. Adherencia k diétnemu režimu
e. Všetko uvedené

6. Koľko predstavuje kalorická reštrikcia u diét s „ miernou redukciou energetického príjmu – LCD ?

a. 300 -500 kcal/deň
b. 400 – 800 kcal/deň
c. 500 – 1200 kcal/deň
d. 600-1300 kcal/deň
e. 700-1500/deň

7. Čo je zlatým pravidlom diétnej liečby diabetika?

a. Energetický príjem musí byť menší ako energetický výdaj
b. Hlavne veľa pohybu, príjem do 1500 kcal/deň
c. Liečba musí byť prispôsobené energetickému príjmu a hlavne obsahu sacharidov a ich rozdeleniu
d. Nemôže držať diétu, lebo riziko hypoglykémií je neúmerné
e. Žiadna odpove´d nie je správna

8. Aké uplatnenie majú veľmi prísne reštrikčné režimy u diabetikov 2. Typu?

a.  Obmedzené
b. Časté použitie
c. Časté použitie, ale treba dohľad  diétoterapeuta
d. Časté použitie, ale treba dohľad  lekára
e. Žiadna odpoveď nie je správna

9. Ktoré sú vhodné diétne režimy na udržiavaciu fázu diétnej intervencie u diabetikov 2. Typu?

a. Diéty s nizkym obsahom bielkovín
b. Diéty s nízkym obsahom tukov
c. Diéty s nízkym obsahom sacharidov
d. Diéty vegetariánske
e. Mediteriánska diéta

10.  Čo je nutné sledovať počas redukčnej diéty u diabetika?

a. Glykemický profil
b. Ketolátky v moči
c. Hepatálne testy
d. Renálne parametre
e. Všetko uvedené

Správne odpovede: 1b, 2e, 3d, 4a, 5e, 6c, 7c, 8a, 9de, 10e