Obsah

  • Metabolicky zdravá obezita
  • Prehľad diétnych odporúčaní pre manažment obezity
  • Nové medikamenty v liečbe obezity
  • Nové skupiny antidiabetík
  • Komorbidity obezity
  • Fyzická aktivita a metabolizmus
  • Autodidaktický test

Prečítať celé vydanie