Vedúca pracovnej skupiny: MUDr. Viera Kissová, PhD.

Členovia pracovnej skupiny:

Mudr. Miroslav Paľko
Mudr. Kristína Solárová
Mudr. Ľubomíra Fábryová, PhD.