Označovanie výživovej hodnoty na potravinách schémou Nutri-Score, ktorú odporúča európska kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO Europe), pomáha v lepšej orientácii pre spotrebiteľov. Už aj na Slovensku sa môžu spotrebitelia stretnúť s týmto prehľadným a efektívnym označovaním potravín. Pro Nutri-Score Aliancia, ktorú iniciovali odborné spoločnosti v spolupráci s ďalšími špecialistami na produkciu a obchod, prichádza s novou informačnou web stránkou www.nutriscoreslovakia.sk

Pozrite si rozhovor v Ranných správach RTVS – Daniela Mináriková, MSc. PhD.

Pro Nutri-Score Aliancia podporuje zjednodušené nutričné označenie potravín a nápojov

Pro Nutri-Score Alianciu tvoria zástupcovia popredných odborných spoločností pre výživu, zástupcovia producentov potravín, maloobchodu a spotrebiteľských združení, ako i vedeckí špecialisti pre oblasť zdravotníctva, výživy a potravinárstva. Aliancia vznikla na jar tohto roku s cieľom podporovať zavedenie nutričného označovania výrobkov ako efektívneho nástroja na podporu zdravej životosprávy a informovaného výberu spotrebiteľov. Medzi úvodné aktivity patrí sprístupnenie web stránky www.nutriscoreslovakia.sk, na ktorej sa slovenskí spotrebitelia môžu oboznámiť s výhodami označovania potravín formou schémy Nutri-Score. Európska únia má v pláne zaviesť jednotný systém nutričného označovania potravín od roku 2023 s cieľom budovania návykov lepšej životosprávy a
znižovania epidémie obezity, ktorá zasiahla celý vyspelý svet. Zlepšenie označovania potravín je tiež napĺňaním programov Európskej únie i odporúčaní európskej kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO Europe), ktorých cieľom je aktívne pôsobiť v oblasti znižovania rizík epidémie obezity a dopadov na zdravie obyvateľstva.

Systém prehľadného označovania výživovej hodnoty potravín Nutri-Score je pomocníkom, ktorý umožní spotrebiteľovi jednoducho, zrozumiteľne a intuitívne zistiť výživové hodnoty potravín. Na Slovensku začali dobrovoľne už aj niektorí producenti potravín a obchodníci používať dané označenie na svojich výrobkoch. Systém označovania Nutri-Score Veľké množstvo výrobkov a veľké množstvo informácií na obale, súčasné nakupovanie vo veľkých potravinových predajniach a nedostatok odborných znalostí v oblasti výživy, sťažujú mnohým spotrebiteľom výber tých správnych výrobkov. Program Nutri-Score vznikol s cieľom poskytnúť transparentné informácie o výživovej hodnote výrobkov a napomáhať tak spotrebiteľom robiť informované rozhodnutia na základe zjednodušených informácií. Od roku 2011 sú všetci výrobcovia potravín povinní informovať o výživovej hodnote potraviny uvedením povinných údajov na obale produktu (energetická hodnota, množstvo
tuku, v rámci nich sa uvádzajú nasýtené mastné kyseliny, sacharidy, z nich cukry, bielkoviny a soľ.). Napriek tomu, že pôvodným zámerom bolo uľahčiť spotrebiteľovi orientáciu medzi jednotlivými výrobkami, označovanie potravín vlastne neprinieslo dostatočný spotrebiteľský efekt. Máloktorý spotrebiteľ dokáže reč čísel v tabuľke premeniť na jednoduchú odpoveď o miere vhodnosti a nutričnej vyváženosti konkrétnej potraviny. Nutri-Score je prehľadné nutričné označenie výrobku, ktoré premieňa výživovú hodnotu potravín a nápojov na jednoduché celkové skóre. Toto nutričné skóre pôvodne zostavil tím odborníkov pod vedením prof. Mike Raynera na Oxfordskej Univerzite s cieľom vytvoriť prehľadný systém označovania potravín. V roku 2017 vláda vo Francúzsku rozhodla o zavedení tohto systému, pričom Nutri-Score ako systém odporúča využívať aj európska kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie WHO ako prehľadný systém nutričného označovania potravín a nápojov.
Nutri-Score sa vypočíta na základe vedeckého algoritmu, ktorý zohľadňuje obsah negatívnych nutričných faktorov, akými sú energetická hodnota, obsah jednoduchých cukrov, nasýtených alebo saturovaných tukov a soli, ktoré sú uvádzané práve v rámci povinných výživových údajov výrobku. Zároveň zohľadňuje pozitívne prvky ako sú vláknina, bielkoviny, ovocie, zelenina či vybrané orechy.

V Európskej únii odporučili využitie Nutri-Score na obaloch potravín okrem vlády vo Francúzsku aj vlády v Nemecku, Španielsku, Holandsku, Belgicku či Luxembursku. S dobrovoľným označovaním Nutri-Score sa môžu spotrebitelia už dnes stretnúť aj v ďalších krajinách Európskej únie (napr. Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko) a mimo EÚ aj Švajčiarsko. Na jar tohto roku vzniklo na Slovensku neformálne združenie Pro Nutri-Score Aliancia. V spoločnom Memorande sa členovia aliancie „zaväzujú podporovať zavedenie nutričného označovania výrobkov schémou Nutri-Score ako efektívneho nástroja na podporu zdravej životosprávy a informovaného výberu spotrebiteľov. Ďalej sa členovia Aliancie zaväzujú šíriť osvetu o nutričnom označovaní výrobkov a organizovať informačnú kampaň s
cieľom zvýšiť povedomie laickej i odbornej verejnosti o Nutri-Score.“

Súčasní členovia Aliancie

Slovenská obezitologická asociácia
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva
Slovenská asociácia pre výživu a prevenciu
Inštitút pre prevenciu a intervenciu
Spoločnosť ochrany spotrebiteľov SOS
Slovenská vegánska spoločnosť
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Danone
Nestlé
Dr.Oetker

Kontakt pre médiá

Mgr. Anna Kasardová, PhD
+421 948996139
info@nutriscoreslovakia.sk
www.nutriscoreslovakia.sk

V Bratislave, 28. apríl 2021