Svetový deň obezity (4. marec) je osvetový projekt združujúci koalíciu odborných organizácií z celého sveta s cieľom inšpirovať ku globálnym zmenám vo vytváraní správnych politických rozhodnutí, postojov a opatrení v manažmente obezity ako globálneho a komplexného zdravotného problému.


4. marec: Svetový deň obezity 2020 – tlačová správa [PDF]
tlačová správa, 4. marec 2020

Svetový deň obezity 2020: Diabezita – hrozba a výzva nového tisícročia
tlačová správa, 25. február 2020