Aktuálne podujatia
3. kongres SOA a 19. Slovenské obezitologické dni

REGISTRÁCIA

Odborné projekty

Publikované články najmä pre odbornú verejnosť

Čítať viac

Pre pacientov

Sekcia venovaná pacientom a laickej verejnosti

Čítať viac

Naše poslanie

Činnosť Slovenskej obezitologickej asociácie (SOA) je zameraná na odbornú integráciu poznatkov z obezitológie, postgraduálne vzdelávanie, podporu výskumu a publikácií v oblasti obezity, zavedenie odporúčaní pre diagnostiku a terapiu, inštitucionálne pôsobenie a medzinárodné začlenenie spoločnosti.

Prihláška

Prihlášku za riadneho (individuálneho) člena Slovenskej obezitologickej asociácie je možné odoslať online pomocou formulára.

Odoslať prihlášku