XVI. Slovenské obezitologické dni v Žiline – program a zborník

Podujatie sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej, podpredsedkyne pre región Centrálnej Európy Dany Müllerovej, predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej a primátora mesta Žilina Igora Choma.

Hlavné témy odborného programu

 • Slávnostná 4. Sečanského prednáška
 • Odporúčania pre manažment obezity, centrum pre manažment obezity na Slovensku
 • Diétny manažment obézneho pacienta
 • Kognitívno-behaviorálna terapia
 • Fyzická aktivita (odporúčania pre pohybovú aktivitu)
 • Obezita a diabetes
 • Obezita a jej komplikácie
 • Farmakoterapia obezity
 • Bariatrická metabolická chirurga
 • Zaujímavé kazuistiky v obezitológii
 • Obezita u detí a adolescentov
 • Varia
 • Sekcia zdravotné a diétne sestry

Záväzná prihláška

 • v elektronickej forme na stránkach amedi.sk
 • poštou na adresu organizačného sekretariátu (prihlášku nájdete priloženú v PDF vyššie)

Prosíme o zaslanie vyplnenej prihlášky do 15. 10. 2018.