Zborník abstraktov
Program


Registrácia/Prihlásenie

Registrácia sa otvára 60 minút pred začiatkom odborného programu každý deň. Je potrebné sa zaregistrovať po všetky dni trvania kongresu. Podujatie je určené pre zdravotníckych pracovníkov. Účasť je pre všetkých zdarma.

Registrácia a živý prenos

https://live.meditrend.sk/soa/

Podujatie je akreditované u týchto inštitúcií

Akreditačná rada Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (ARS CME), lekári
Slovenská lekárnická komora SLeK, farmaceuti
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek SKSaPA, sestry
Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov SKMTP

Kredity za aktívnu účasť

Autor 10 kreditov
Spoluautor 5 kreditov (prví dvaja spoluautori)
Kredity budú elektronicky pripísané na CME kartu.

Kredity za pasívnu účasť

Akreditačná rada Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (ARS CME)
3 + 4 + 4 kredity CME (pri sledovaní počas troch dní)
Slovenská lekárnická komora (SLeK)
3 + 4 + 4 kredity CME (pri sledovaní počas troch dní)
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA)
3 + 4 + 4 kredity CME (pri sledovaní počas troch dní)
Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (SKMTP)
3 + 4 + 4 kredity CME (pri sledovaní počas troch dní)

AD test

Okrem kreditov za sledovanie je pre účastníkov pripravený AD test na preskúšanie (nado-
budnutých) vedomostí. Po skončení podujatia navštívte www.meditrend.sk sekciu AD testy.

Pri úspešnom vyriešení testu získava učastník 2 kredity.
Registrovaní účastníci obdržia certifikát o účasti najneskôr do 14 dní.